Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni

S.C.I.M.

STANDARD 1 – Etică și integritate

PS 01 Etica și integritatea

STANDARD 2 – Atribuții, funcții, sarcini

PS 02 Atribuții, funcții, sarcini

STANDARD 3 – Competența, performanța

PS 03 Competența, performanța

STANDARD 4 – Structura organizatorică

PS 04 Structura organizațională

 • P.O. DIR. 15 – Analizarea și stabilirea structurii organizatorice

STANDARD 5 – Obiective

PS 05 Obiective

 • P.O. DIR. 13 – Stabilirea obiectivelor unității
 • P.O. DIR .14 – Stabilirea și reevaluarea obiectivelor

STANDARD 6 – Planificarea

PS 06 Planificarea

 • P.O. DIR. 12 – Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor

STANDARD 7 – Monitorizarea performanțelor

PS 07 Monitorizarea performanțelor

STANDARD 8 – Managementul riscului

PS 08 Managementul riscului

STANDARD 9 – Proceduri

PS 09 Proceduri

STANDARD 10 – Supravegherea

PS 10 Supravegherea

STANDARD 11 – Continuarea activității

PS 11 Continuarea activității

STANDARD 12 – Informarea și comunicarea

PS 12 Informarea și comunicarea

STANDARD 13 – Gestionarea documentelor

STANDARD 14 – Raportarea contabilă și financiară

 • P.O.CON.02 – Procedura operationala privind Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv
 • P.O.CON.03 – Controlul intern privind activitatea de control financiar preventiv
 • P.O.CON.04 – Organizarea şi conducerea contabilităţii
 • P.O.CON.06 – Inregistrarea in contabilitate a imobilizărilor necorporale şi corporale
 • P.O.CON.07 – Gestionarea materialelor şi a obiectelor de inventar
 • P.O.CON.08 – Evidenţa contabilă a deplasărilor
 • P.O.CON.09 – Efectuarea achizițiilor publice prin cumpărare directă
 • P.O.CON.10 – Intocmirea situaţiilor financiare
 • P.O.CON.11 – Controlul intern privind angajamentele bugetare
 • P.O.CON.12 – Atribuirea contractelor de achiziţie prin cerere de ofertă
 • P.O.CON.13 – Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
 • P.O.CON.14 – Modul de completare a registrului jurnal
 • P.O.CON.15 – Modul de completare a registrului cartea mare
 • P.O.CON.16 – Modul de completare a registrului inventar
 • P.O.CON.17 – Modul de completare a registrului de casă
 • P.O.CON.18 – Arhivarea documentelor şi înregistrărilor
 • P.O.CON.19 – Decontarea navetei cadrelor didactice
 • P.O.CON.20 – Activitatea de recepţie a produselor
 • P.O.CON.21 – Activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei
 • P.O.CON.22 – Venituri
 • P.O.CON.23 – Decontare abonamente elevi care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu
 • P.O.CON.24 – Decontare abonamente elevi scolarizati in localitatea de domiciliu
 • P.O.CON.25 – Urmarirea si inregistrarea bunurilor si sumelor primite din donatii si sponsorizari
 • P.O.CON.26 – Intocmirea si actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar – contabila
 • P.O.CON.27 – Plata burselor
 • P.O.CON.28 – Sistemul electronic de raportare a situaţiilor financiare din sectorul public FOREXEBUG

STANDARD 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial