Evaluare Națională

Toate informațiile despre EVALUAREA NAȚIONALĂ (cls a VIII-a) se găsesc pe: https://www.edums.ro/evnat2023.php

Calendarul EN VIII în anul 2023 este următorul:

6-9 iunie Înscrierea elevilor
9 iunie Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie Limba și literatura română – probă scrisă
21 iunie Matematica – probă scrisă
22 iunieLimba și literatura maternă – probă scrisă
28 iunie Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
28 iunie
29 iunie
Depunerea contestațiilor – orele 16:00 – 19:00
– orele 8:00 – 12:00
29 iunie –
4 iulie
Soluționarea contestațiilor
4 iulieAfișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

Toate informațiile despre ADMITEREA ÎN LICEE / ȘCOLI PROFESIONALE se găsesc pe: https://www.edums.ro/admitere2022.php

6-7, 10-14 iulie 2023
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

19 iulie 2023
Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023 – 2024
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

20 – 25 iulie 2023
Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați